WS_FTP Professional 2007.0.0.2

Tải về
  • Đánh giá:
    1,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 10,5 MB
  • Lượt xem: 4.506
  • Lượt tải: 4.482
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

WS_FTP Professional là một ứng dụng Windows có chức năng truyền tải các file giữa máy PC của bạn và một hệ thống ở xa. Dùng WS_FTP Professional , bạn có thể từ PC của mình kết nối với một hệ thống khác, browse các thư mục và các file trên cả hai hệ thống, và truyền tải các file giữa các hệ thống với nhau. Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, WS_FTP Professional có sẵn một số địa chỉ FTP site quen thuộc trên Internet để bạn có thể sử dụng.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.