XN Resource Editor 3.0.0.1 Build 7061 Chỉnh sửa mã nguồn file exe

Tải về

4 (4) Colin Wilson Miễn phí 3.973 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

XN Resource Editor là một trình nguồn mở hỗ trợ thay đổi thông tin tài nguyên (resource) trong một tập tin .RES, .EXE, .DLL , .... các resouce bao hàm: icon, hình, chữ, ... của chương trình đó.

Là phần mềm mã nguồn mở viết bằng Borland Delphi, nên bạn có thể tải về sử dụng miễn phí, đồng thời cũng có thể tải về bản mã nguồn (source code) để tìm tòi học hỏi thêm.

Tuy nhiên, cần lưu ý là hành vi thay đổi nội dung trình ứng dụng không phải của mình nhằm mục đích không trong sáng là không hợp pháp.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.0.0.1 Build 7061
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 4.136
  • Lượt tải: 3.973
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm