Accent WORD Password Recovery 2.8

Tải về
3,3 (11) AccentSoft Team Dùng thử 11.851 Dung lượng: 800 KB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/95/98/Me/2000/XP/Vista,

Accent WORD Password Recovery giúp bạn lấy lại những mật khẩu bị mất hay quên mà chúng dùng để mở hay sửa đổi những tập tài liệu được tạo ra trong Microsoft Word. Những mật khẩu dùng để sửa đổi được phục hồi chỉ trong vài giây. Còn những mật khẩu dùng để mở, Accent WORD Password Recovery cung cấp 3 phương pháp tìm kiếm khác nhau : tấn công 1 cách nâng cao vào phần được lưu trữ , tấn công thô bạo, và tấn công thô bạo nâng cao với sự tấn công được che giấu. Bắt đầu khôi phục lại những mật khẩu ngay lập tức với một giao diện dễ dàng sử dụng mà gồm có context help và sách hướng dẫn bạn từng bước 1.

Accent WORD Password Recovery mô tả những nét nổi bật của 1 máy móc nâng cao cho việc định rõ cái được giấu đi: bạn có thể định rõ một dãy những giá trị có thể một cách riêng lẻ cho mỗi vị trí trong mật khẩu mà sẽ được tạo ra tự động. Chương trình này cũng có những tính năng nâng cao cho một sự tấn công cơ bản vào phần được lưu trữ .Nó biến đổi những mật khẩu từ những phần lưu trữ đó và thêm những con số vào chúng.

Theo softvnn

3,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 800 KB
  • Lượt xem: 11.866
  • Lượt tải: 11.851
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/95/98/Me/2000/XP/Vista,
Liên kết tải về