Atomic PDF Password Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 757
  • Lượt tải: 749
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista
Giới thiệu

Bạn đã có thể in ra các file PDF, chọn và copy dữ liệu, điền và chỉnh sửa các form mà không có hạn chế nào. Atomic PDF Password Recovery sẽ loại bỏ hoàn toàn tất cả các hạn chế của file PDF và cho phép bạn sử dụng chúng thoải mái.

Có kết quả ngay lập tức

Hạn chế của file PDF ngăn chặn người dùng khỏi việc: in ấn, chọn và copy, điền vào các form. Người dùng chỉ có thể đọc chúng trên màn hình máy tính.

Atomic PDF Password Recovery sẽ loại bỏ tất cả các hạn chế của dữ liệu Adobe PDF. Các hạn chế sẽ được loại bỏ ngay lập tức mỗi khi chạy một file PDF.

Loại bỏ bảo vệ

Việc tìm ra hạn chế nào đang được dùng trên một file PDF không còn là vấn đề lớn nữa. Người dùng chỉ việc mở cửa sổ thuộc tính file và chọn thẻ Security. Cửa sổ này có chứa hạn chế đã được đặt. Những điều bạn có thể làm với file này được đánh dấu Allowed và những điều không thể sẽ được đánh dấu Not Allowwed.

Giờ đây, với phần mềm Atomic PDF Password Recovery bạn đã có thể thực hiện tất cả mọi việc với file PDF.

Rất dễ sử dụng

Bất kì người dùng nào cũng có thể nhận được kết quả đầy bất ngờ. Giao diện của chương trình sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ý tưởng. Tất cả những gì bạn cần làm là chạy phần mềm, mở file PDF được bảo vệ và nhận bản copy của dữ liệu mà không còn bất kì hạn chế nào được đặt.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.