Active Ports

Tải về
3 (6) SmartLine Miễn phí 1.476 Dung lượng: 461,2 KB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP

Một công cụ phân phối miễn phí, giúp bạn theo dõi tất cả các kết nối được mở tại máy tính của bạn và chỉ ra chính xác tiến trình hay ứng dụng nào đang sử dụng kết nối đó, cũng như kết nối đó đến đâu.

Có thể thông qua chương trình này giám sát tất cả các TCP and UDP ports đang mở trên máy tính của mình. Active Ports còn cho biết ứng dụng tương ứng đang sử dụng port đó. Dĩ nhiên nó cũng cho thấy địa chỉ nguồn và địa chỉ đích của từng kết nối. Hơn thế nữa, Active Ports còn cho phép kết thúc những ứng dụng đó.

Active Ports có thể giúp người dùng phát hiện và kiểm sóat trojans và những ứng dụng phá hoại khác.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 461,2 KB
  • Lượt xem: 1.480
  • Lượt tải: 1.476
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm