Advanced App Locker for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 777
  • Lượt tải: 767
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

Advanced App Locker (AAL) sẽ bảo vệ các ứng dụng và trò chơi đã cài đặt khỏi truy cập trái phép. AAL hỗ trợ khóa ứng dụng theo 8 phương pháp khóa khác nhau: PIN, mật khẩu, màn hình đen và gọi một số. Người dùng có thể chọn một phương pháp làm mặc định, có thể sử dụng cho hầu hết các ứng dụng. Sau đó, bạn có thể chọn phương pháp khác cho các ứng dụng riêng. Lựa chọn mở khóa cũng rất linh hoạt: mở một ứng dụng cũng có thể áp dụng cho các ứng dụng khác, quá trình xác nhận sẽ quyết định thời điểm mở khóa không hợp lệ.

Advanced App Locker for Android

Thiết lập phương pháp khóa:

Fake "force close" hiển thị khi người dùng muốn mở ứng dụng, chạm lên trên cùng, góc bên phải để mở.

PIN: Điền một mã PIN để mở ứng dụng. Đây là phương pháp mặc định. Mã pin mặc định là '888'

Password: Điền mật khẩu để mở ứng dụng. Mật khẩu mặc định là 'pass'

Pattern: Vẽ một đường để mở ứng dụng

Black screen: Một màn hình đen sẽ hiển thị khi người dùng muốn mở ứng dụng. Chạm ở trên cùng màn hình, góc bên phải để mở, số lần chạm mặc định là 2

Text screen: Hiển thị một message trên màn hình, mặc định là "VIRUS WARNING, Application #app_name# is infected by a virus", khi muốn mở ứng dụng, chạm lên trên cùng, góc bên phải để mở. Người dùng có thể tùy biến đoạn message này

Image screen: Hiển thị trên màn hình một bức ảnh "STOP signal" hoặc bất kì thứ gì khi muốn mở ứng dụng, chạm lên trên cùng, góc bên phải để mở. Bức ảnh có thể tùy biến được.

Lamle

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo