Advanced Mac Mailer

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 7,4 MB
 • Lượt xem: 452
 • Lượt tải: 445
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5 / Mac OS X 10.4 / Mac OS X 10.3
Giới thiệu

Advanced Mac Mailer cho phép bạn gửi một nhóm các message cá nhân và quản lý rất nhiều danh sách khách hàng (không hạn chế số lượng người trong mỗi danh sách). Phần mềm này cho phép bạn một lựa chọn sử dụng các template message với những mục lấy từ cơ sở dữ liệu của khách hàng được thêm vào để giúp các message của bạn trông cá nhân hơn. Phần mềm này sẽ đảm bảo 100% tỷ lệ phân phát bằng cách sử dụng khung phân phát message chuẩn của Apple Mail. Nhập và xuất làm việc với file CVS văn bản thuần chuẩn.

Các tính năng chính:

 • Gửi theo nhóm các email đã được cá nhân hóa
 • Tạo và quản lý danh sách gửi email dựa vào khách hàng
 • Nhập danh sách email với các thông tin chi tiết
 • Nhập và xuất làm việc với các file CVS văn bản thuần chuẩn
 • Tạo các message cá nhân khi gửi
 • Không hạn chế số lượng người trong danh sách.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo