Advanced FileTimer

Tải về
  • Đánh giá:
    3,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 33,8 KB
  • Lượt xem: 1.768
  • Lượt tải: 1.763
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/7
Giới thiệu

Advanced FileTimer là công cụ mạnh mẽ để điều chỉnh tem ngày tháng cho các file. Công cụ này có thể chỉnh sửa ngày của các file bị sai ngày bằng cách thay thế thời gian và ngày tháng cho file người dùng chọn.

Người dùng có thể sử dụng cài đặt thời gian và ngày tháng hiện tại hoặc đặt riêng cho mình mẫu ngày tháng/giờ cho các file.

Advanced FileTimer

Bạn có muốn quản lý các file của mình hiệu quả hơn, ví như các bức ảnh?

Bạn có nhiều file sai tem thời gian tạo? Khi sử dụng Advanced FileTimer, bạn có thể biến tem thời gian đúng với ngày các bức ảnh đã được tạo.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo