Advanced Forwarder

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Lượt xem: 989
  • Lượt tải: 934
  • Ngày:
  • Yêu cầu: điện thoại di động
Giới thiệu

Bạn quên điện thoại ở nhà và không muốn nhỡ các cuộc gọi và tin nhắn quan trọng trong ngày? Với ứng dụng này bạn có thể kích hoạt từ xa các cuộc gọi và chuyển tiếp tin nhắn SMS tới một số điện thoại nào đó. Một khi đã cài đặt Advanced Forwarder, bạn có thể kích hoạt chuyển tiếp trực tiếp từ giao diện của ứng dụng hoặc từ xa bởi thiết bị điện thoại khác bằng cách gửi tin nhắn lệnh SMS. Bạn có thể chọn chỉ chuyển tiếp các cuộc gọi, chỉ tin nhắn SMS hoặc cả cuộc gọi lẫn tin nhắn.

Khi có cuộc gọi được nhận trên thiết bị chuyển tiếp, nó sẽ được truyền tới một số nào đó, khiến người gọi không biết được về sự chuyển tiếp này. Mỗi một tin nhắn SMS được nhận sẽ ngay lập tức được chuyển tiếp tới một số điện thoại nào đó để tin nhắn này sẽ có trên cả điện thoại nhận lẫn điện thoại chuyển tiếp.

Advanced Forwarder cung cấp cho bạn một bản ghi sự kiện giúp hiển thị chi tiết bản ghi các cuộc hội thoại không được chuyển tiếp (cuộc gọi hoặc/và tin nhắn) và một danh sách các lệnh đã nhận được: bắt đầu chuyển tiếp, dừng chuyển tiếp, các lệnh không nhận dạng được hoặc các lệnh bị bỏ qua.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo