Advanced Mailbox Password Recovery Khôi phục mật khẩu email

Tải về

3 (1) Elcomsoft Dùng thử 582 Dung lượng: 626 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Advanced Mailbox Password Recovery sẽ nhanh chóng truy hồi thông tin mật khẩu và đăng nhập được dùng để bảo vệ tài khoản email và profile. Phần mềm này hỗ trợ hầu hết các ứng dụng email phổ biến. Với hỗ trợ của POP3/IMAP Server Emulator, Advanced Mailbox Password Recovery sẽ truy hồi mật khẩu cho tài khoản POP3 và IMAP từ những ứng dụng email hiện tại.

Advanced Mailbox Password Recovery

Các tính năng chính:

 • Khôi phục mật khẩu cho nhiều ứng dụng email
 • Khôi phục mật khẩu cho tất cả các tài khoản
 • Truy hồi mật khẩu send (SMTP) và receive (POP3/IMAP)
 • Khôi phục mật khẩu profile và mật khẩu chính
 • Khôi phục mật khẩu POP3/IMAP ở tất cả các ứng dụng email với POP3/IMAP Server Emulator
 • Truy hồi mật khẩu đối vớ những ứng dụng email đã gỡ cài đặt
 • Khôi phục cơ sở dữ liệu email và cài đặt lỗi
 • Tự động hiển thị tất cả mật khẩu cùng lúc
 • Hỗ trợ đầy đủ đối với ứng dụng email và cơ sở dữ liệu bị hỏng.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 626 KB
 • Lượt xem: 603
 • Lượt tải: 582
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm