Advanced Intuit Password Recovery Khôi phục mật khẩu hiệu quả

Tải về

3 (1) Elcomsoft Dùng thử 376 Dung lượng: 986 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Nhanh chóng khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu bị mất hoặc quên của các file Intuit Quicken, Quicken Lawyer và QuickBooks, bao gồm rất nhiều biến thể quốc tế như Canada, Germany, Australia, New Zealand, và UK. Advanced Intuit Password Recovery ngay lập tức mở khoác các file Intuit Quicken (*.QDT, *.QDB, *.QDF), Quicken Lawyer (*.PFL, *.BFL) và QuickBooks (.QBA, .QBW).

Intuit Quicken, Quicken Lawyer và QuickBooks là lựa chọn phổ biến của rất nhiều luật sư và kế toán viên. Việc bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu rất dễ dàng, nhưng bạn sẽ làm gì nếu mất hoặc quên mật khẩu? Nhu cầu cần có một công cụ khôi phục mật khẩu là điều tất yếu.

Advanced Intuit Password Recovery cho phép khôi phục ngay lập tức mật khẩu của các tài khoản QuickBooks và dữ liệu đang được mật khẩu bảo vệ, trong khi vẫn giúp người dùng đặt lại mật khẩu cho dữ liệu được tạo bởi Quicken và Quicken Lawyer. Advanced Intuit Password Recovery có thể khôi phục mật khẩu giao dịch.

Advanced Intuit Password Recovery

Các tính năng chính:

 • Khôi phục nhanh chóng cho nhiều phần mềm
 • Hỗ trợ nhiều phần mềm Intuit
 • Hỗ trợ đa quốc gia
 • Nhanh chóng mở khóa cho dữ liệu đã được bảo vệ mật khẩu bằng cách khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu
 • Khôi phục mật khẩu giao dịch Quicken
 • Hỗ trợ dữ liệu và mật khẩu ở tất cả các ngôn ngữ và mã hóa.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 986 KB
 • Lượt xem: 385
 • Lượt tải: 376
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm