Agena for Mac

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Lượt xem: 417
 • Lượt tải: 413
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5.6 Intel
Giới thiệu

Agena là công cụ học ngôn ngữ lập trình dễ dàng, được thiết kế để sử dụng trong khoa học, giáo dục, ngôn ngữ, đồ họa và rất nhiều ứng dụng khác, bao gồm cả script.

Agena cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để thực thi ý tưởng nhanh chóng: các thuật toán phức tạp, xử lý văn bản hiệu quả, đồ họa, cấu trúc dữ liệu linh hoạt, lệnh thông minh, quản lý các gói đơn giản, cùng với rất nhiều cấu hình khác trong môi trường đa người dùng.

Người dùng có thể download bộ cài đặt dành cho Mac OS X, Windows, Linux, OS/2 và eComStation, Solaris, Haiku, và DOS.

Phiên bản mới này có:

 • Lệnh mới "os.setenv" đặt biến đổi môi trường trên mức độ hệ điều hành.
 • Trong Windows, "os.getenv" sẽ gọi chức năng Windows API để có thể nhận giá trị của biến đổi môi trường. Code Windows được viết bởi Mark Edgar.
 • Chức năng mới "os.environ" giúp quay lại tất cả biến đổi môi trường đã được gán trước đó vào trong một bảng.
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.