AllSubmitter

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 16,8 MB
  • Lượt xem: 569
  • Lượt tải: 564
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

AllSubmitter là một công cụ tìm kiếm dành cho các lập trình web. Chương trình này có một số công cụ được tích hợp sẵn, giúp bạn có thể tìm kiếm các từ khóa trong trang web của bạn và các trang được xếp hạng với các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google. AllSubmitter cũng có một tiện ích Project Manager mạnh mẽ, rất tiện ích dành cho những lập trình cá nhân hoặc các công ty lập trình web trong việc theo dõi dự án thiết kế web của họ. Tiện ích Search Engine Ranking Checker sẽ kiểm tra xếp hạng của trang web về các từ tìm kiếm với các công cụ tìm kiếm phổ biến như Yahoo, Google và một số khác. Tiện ích Keyword Suggester của AllSubmitter cung cấp thông tin và mẹo nhỏ từ Google AdWords, Word Tracker, và Rambler.

Khi xem qua về hướng dẫn sơ lược của chương trình, bạn sẽ thấy một giao diện gọn gang với các tính năng rất tiện ích, ví dụ như công cụ Project Manager. Chương trình này về cơ bản là một cơ sở dữ liệu thông tin về một địa chỉ web, hoặc một dự án, công ty bạn đang thiết kế cho họ, và nhà thiết kế nào đang thực hiện dự án này. Đây là một cách tốt để quản lý và theo dõi các yếu tố liên quan tới quá trình thiết kế web. Bạn có thể gửi email trực tiếp và HTML email từ chinh chương trình này. Thẻ Help trong chương trình này sẽ dẫn bạn tới một trang dữ liệu của nhà sản xuất chương trình.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.