AntTek FTP/FTPs/SFTP Client for Andoird Plugin cho AntTek File Explorer

Tải về
  • Đánh giá:
    2,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 515 KB
  • Lượt xem: 334
  • Lượt tải: 321
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Andoird 2.2 và mới hơn
Giới thiệu

AntTek FTP/FTPs/SFTP Client for Andoird là một plugin cho AntTek File Explorer.

Các tính năng:
- Cấu hình dễ dàng
- Duyệt các giao thức FTP / FTPS / STFP
- Truyền nhạc, video từ máy chủ từ xa
- Xem hình ảnh, tài liệu (pdf, doc)
- Hỗ trợ hoàn toàn tính năng kéo và thả

Yêu cầu
- Wifi hoặc điện thoại di động kết nối Internet
- Phải cài đặt AntTek File Explorer để sử dụng plugin này.

AntTek File Explorer là ứng dụng kéo và thả duyệt tập tin bất cứ nơi nào cùng với tùy chỉnh bảng điều khiển.

AntTek FTP/FTPs/SFTP Client for Andoird

AntTek FTP/FTPs/SFTP Client for Andoird

Phương Lan

Liên kết tải về