AppDeals for iPad 1.2.0 Cập nhật ứng dụng miễn phí cho iPad

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.2.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 409,6 KB
 • Lượt xem: 130
 • Lượt tải: 101
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 3.2 or later
Giới thiệu

AppDeals for iPad là công cụ cập nhật ứng dụng giảm giá và miễn phí cho iPad.

Đây là một công cụ hữu ích và cần có cho người dùng iPad. Với AppDeals, bạn có thể xem những ứng dụng tính phí cho iPad khi có giảm giá mỗi ngày cũng như miễn phí.

AppDeals quản lý ứng dụng theo các nhóm cụ thể. Người dùng có thể tìm kiếm ứng dụng bất kỳ, xem mô tả chi tiết và hình ảnh.

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: