Aqua Mail for Android Tạo email mới dành cho Android

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,8 MB
 • Lượt xem: 595
 • Lượt tải: 464
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 2.0 and up
Giới thiệu

AquaMail là một chương trình tạo email mới dành cho Android. AquaMail dễ dàng thiết lập tự động cho các dịch vụ email phổ biến (Yahoo, Hotmail, Gmail, và nhiều hơn nữa).

Một số thay đổi chính của Aqua Mail 1.2.4.0 trên Android:

 • Hỗ trợ text theo định dạng right - to left.
 • Tùy chọn Error Notifications có thể điều chỉnh tắt hoặc bật.
 • Bổ sung thêm tùy chọn Look and Feel: chọn tên tài khoản để mở Inbox.

AquaMail hỗ trợ cho các dịch vụ email khác thông qua giao thức email tiêu chuẩn: IMAP, POP3, SMTP. Điều này bao gồm nhiều máy chủ mail như Lotus Notes và Exchange.

Hoạt động tốt với các chương trình email khác mà bạn có thể được sử dụng để truy cập IMAP hộp thư của bạn. Sử dụng cấu trúc thư mục hiện có, có thể đồng bộ hóa dự thảo, gửi, và tin nhắn đã xóa và có thể lưu file đính kèm trên thẻ nhớ.

AquaMail for Android AquaMail for Android

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức: