Asus WL-330 Japanese firmware 2.09

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 553,1 KB
  • Lượt xem: 2.774
  • Lượt tải: 2.768
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/2K/XP/2003
Giới thiệu

Phiên bản firmware Japanese 2.09 của WL-330

1. Xử lý vấn đề reset
2. Xử lý lỗi trong chế độ WDS

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo