Asus WL-330 Japanese firmware 2.09

Tải về
3 (1) Asus Miễn phí 2.768 Dung lượng: 553,1 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/2K/XP/2003

Phiên bản firmware Japanese 2.09 của WL-330

1. Xử lý vấn đề reset
2. Xử lý lỗi trong chế độ WDS

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 553,1 KB
  • Lượt xem: 2.780
  • Lượt tải: 2.768
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/2K/XP/2003
Liên kết tải về