AuthorPOINT Lite 3

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,2 MB
  • Lượt xem: 7.020
  • Lượt tải: 7.005
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista, Microsoft .NET Framework 2.0
Giới thiệu

authorPOINT Lite là một công cụ miễn phí dành cho powerpoint, giúp bạn chuyển đổi định dạng powerpoint .ppt và .pps thành .swf flash. AuthorPOINT Lite ngoài việc cho phép bạn chuyển đổi dể dàng còn hỗ trợ bạn upload miễn phí lên một server chia sẻ để dể dàng chia sẻ với mọi người.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.