Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà Template Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 170 KB
  • Lượt xem: 236
  • Lượt tải: 203
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Hãy tạo điều kiện cho khách dễ dàng tìm thấy sự kiện tiệc bằng cách sử dụng mẫu tiệc "đại trà" này. Tùy chỉnh thông tin về sự kiện của bạn, dựng và sau đó trưng bày bảng chỉ dẫn chào mừng này bên ngoài.

Bảng chỉ dẫn sự kiện đại trà

Phù hợp với Microsoft Publisher 2013.

Liên kết tải về