BibleReader for iOS

Tải về
3 (1) Olive Tree Bible Software Tính phí 340 Dung lượng: 29,7 MB Ngày: Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad. Thiết bị iOS 3.0 trở lên

BibleReader là một cách tuyệt vời để đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, một ứng dụng được sự tín nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ có thể viết một ghi chú, đánh dấu và trích dẫn các đoạn văn bản quan trọng, sau đó sao lưu hoặc đồng bộ chúng với thiết bị khác.

Cài đặt BibleReader, bạn có thể tiếp cận và ngay lập tức tải về hưn 100 đầu sách miễn phí và 600 sản phẩm phổ biến để đọc và nghiên cứu được bán ngay bên trong ứng dụng.

BibleReader for iOS

An Nhiên (theo itunes.apple)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 29,7 MB
  • Lượt xem: 345
  • Lượt tải: 340
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad. Thiết bị iOS 3.0 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức: