Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto Template Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 27,3 KB
  • Lượt xem: 551
  • Lượt tải: 433
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Phân tích chi phí kinh doanh của bạn với bảng mẫu này, hiển thị dữ liệu trên một biểu đồ Pareto để đưa ra một đánh giá nhanh mà hầu hết các tiền sẽ và có những thay đổi có thể có ảnh hưởng lớn nhất.

Phân tích chi phí với biểu đồ Pareto

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về