Block Website Khóa những trang web không mong muốn

Tải về

5 (1) RTSoftwares Dùng thử 1.354 Dung lượng: 296,9 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Hãy sử dụng phần mềm Block Website để khóa truy cập vào nhiều trang web trên máy tính windows của bạn. Những trang web đã khóa bằng phần mềm này sẽ bị ngăn chặn trên tất cả các trình duyệt bao gồm Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox và bất kỳ ứng dụng nào khác dành cho người sử dụng tạo ra trên máy tính mục tiêu. Cho dù bạn sử dụng phần mềm này trên Windows 8,7,Vista, XP hay bất kỳ phiên bản Windows nào khác (bao gồm cả phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows), nó cũng hỗ trợ bạn khóa trang web bằng phương thức tương tự cho tất cả phiên bản Windows.

Block Website

Block Website hoạt động như thế nào?

 • Block Website thêm/chỉnh sửa các entry trong Windows Hosts File.
 • Windows Hosts File lưu trữ việc lập bản đồ địa chỉ IP cho tên.
 • Khi bạn tạo ra entry trong tiện ích để khóa trang web, tiện ích sẽ nhập hồ sơ vào trong tập tin hosts và thông báo nếu người sử dụng cố gắng vào sitenam.com thì hãy đi đến địa chỉ IP 127.0.0.1.
 • Hoặc nói cách khác, entry đã thêm vào sẽ thông báo (nếu bạn đã tạo ra entry của sitenam.com trong tiện ích) khi người sử dụng cố gắng trình duyệt tới http://sitename.com thay vì http://127.0.0.1 và khi http://127.0.0.1 không tồn tại, trình duyệt sẽ thông báo trang đó không thể hiển thị.

Block Website

Các bước đơn giản để khóa trang web trên mọi trình duyệt

 • Download phiên bản thử nghiệm miễn phí của Block Website Utility.
 • Cài đặt và khởi chạy công cụ. Khi khởi động, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền admin vì chức năng khóa trang web trên máy tính windows sử dụng công cụ Block Website này yêu cầu quyền truy cập admin.
 • Nhấn nút “Add Entry” trên màn hình chính.
 • Trong màn hình hiện lên, nhập tên trang web (ví dụ: www.sitename.com) và click vào OK.
 • Lựa chọn Save Changes trên màn hình chính.
 • Mở cửa sổ trình duyệt mới và mở trang web (ví dụ: www.sitename.com), trình duyệt của bạn không thể hiển thị trang web đó và bạn đã khóa thành công trang www.sitename.com.

Cách khóa trang web khi sử dụng tiện ích này

 • Download Block Website Utility.
 • Khởi chạy bộ cài đặt và bắt đầu cài đặt.
 • Có thể lựa chọn tùy chọn để tạo ra Desktop Shorcut trong khi cài đặt.
 • Hoàn tất cài đặt.
 • Ở trang cuối cùng của Wizard cài đặt, có hộp đánh dấu để khởi chạy ứng dụng khi click nút “Finish” (Lưu ý: Nếu khởi chạy tiện ích từ wizard thất bại trong Vista, bạn có thể khởi chạy ứng dụng từ Desktop Shortcut hay Quick Launch hoặc Programs Menu).
 • Khởi chạy Block Website Utility bằng cách sử dụng Desktop Shortcut hoặc Quick Launch hoặc Programs Menu.
 • Màn hình chính của Block Website Utility sẽ hiển thị nội dung của tập tin host hiện thời.
 • Click vào nút “Add Entry” của màn hình chính.
 • Trong hộp thư thoại hiện lên, nhập tên trang web bạn muốn khóa vào trong hộp chỉnh sửa đầu tiên.
 • Ví dụ: nếu bạn muốn khóa http://www.sitename.com thì hãy nhập www.sitename.com vào trong hộp đó.
 • Click vào OK để đóng hộp thư thoại.
 • Click vào nút Save Changes trên màn hình chính, Block Website sẽ sao lưu tập tin host hiện thời và sau đó lưu trữ entry mới.
 • Mở cửa sổ trình duyệt mới và mở trang web (http://www.sitename.com hoặc http://sitename.com), trình duyệt của bạn sẽ không hiển thị trang web này.
 • Trong trường hợp bạn tạo ra entry của sitename.com trong Block Website thì trình duyệt của bạn sẽ không thể mở http://sitename.com.
 • Hoặc nếu bạn tạo ra entry của www.sitename.com trong Block Website thì trình duyệt của bạn sẽ không thể mở http://www.sitename.com.

Đặng Hương

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 296,9 KB
 • Lượt xem: 2.624
 • Lượt tải: 1.354
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm