Total Folder Monitor

Tải về
3 (1) Coolutils Dùng thử 476 Dung lượng: 7,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows All

Total Folder Monitor sẽ theo dõi folder của bạn và trong trường hợp một file mới được thêm vào sẽ thực thi một hành động đã được định trước. Đây chính là giải pháp đúng đắn để tự động hóa tất cả các tác vụ thông thường.

Các hành động Total Folder Monitor có thể thực hiện bao gồm:

 • Tạo một danh sách
 • Copy, chuyển hoặc xóa file
 • Chạy ứng dụng (chuyenr đổi doc, excel, in PDF)
 • Gửi email với một số từ
 • Hoàn thành tác vụ hoặc dự án
 • Nén các file

Tác vụ sẽ được kích hoạt nếu kích cỡ của file mới hoặc số lượng file vượt quá giới hạn bạn đã đặt. Ví dụ, Total Folder Monitor có thể tự động chuyển đổi bất kì file mới nào trong folder có kích cỡ 1MB hoặc bắt đầu chuyển đổi nếu có 3 hoặc hơn 3 file mới trong folder. Chú ye rằng Total Folder Monitor có thể dễ dàng tích hợp với ứng dụng chuyển đổi file được cung cấp bởi CoolUtils. Vậy nên nếu các tác vụ lặp đi lặp lại của bạn là chuyển đổi audio, ảnh, video, dữ liệu doc, html, pdf, tiff hoặc bất kì file nào, Total Folder Monitor là giải pháp dành cho bạn.

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 7,9 MB
 • Lượt xem: 491
 • Lượt tải: 476
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows All
Liên kết tải về

Link Download chính thức: