Cambridge Advanced Learner's Dictionary (S60) 4

Tải về
4,7 (29) Mobile Systems Dùng thử 14.257

Một bản cập nhật đầy đủ của Cambridge Advanced Learner's Dictionary, với những từ vựng mới nhất (ví dụ sex up, speed-dating, whiteboard), với những box 'mini-collocation', và cung cấp tần số xuất hiện để làm nổi bật những từ quan trọng cho việc học trên mobile của mình.

4,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,2 MB
  • Lượt xem: 14.391
  • Lượt tải: 14.257
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Symbian OS Series 60

Liên quan, thay thế