Chameleon Folder

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 301
  • Lượt tải: 300
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

Chameleon Folder là một phần mềm miễn phí bằng cách sử dụng mà bạn có thể truy cập nhanh đến các thư mục yêu thích hoặc bạn thường xuyên sử dụng từ khay hệ thống,mở/lưu các hộp thoại hoặc Windows Explorer.

Chương trình cho phép bạn tạo các menu tùy chỉnh riêng của bạn,trong đó có các thư mục mà bạn muốn truy cập thường xuyên.

Thư mục tùy chỉnh có thể được truy cập từ khay hệ thống, các phím nóng hoặc từ Windows Explorer. Điều này khá hữu ích trong việc mở hoặc lưu các tập tin. Bạn có thể chọn một thư mục và chương trình sẽ thay đổi đường dẫn để đưa bạn đến vị trí đã chọn. Bạn có thể tạo menu rất riêng tùy theo ý bạn với các menu phụ và nó cũng có thể liệt kê các thư mục của bạn gần đây đã mở.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.