Chat Translator for Yahoo Messenger

Tải về
2,5 (2) DYC Software Studio Dùng thử 764 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7

Chat Translator for Yahoo Messenger là một tiện ích được thiết kế để dịch các cuộc hội thoại Messenger sang tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Hin-ddi, tiếng Ả Rập, và 15 ngôn ngữ khác ngay lập tức.

Với Chat Translator for Yahoo Messenger, bạn có thể "qua mặt" đối phương bằng cách, gửi cho họ bản dịch thuật ngay tức khắc từ cửa sổ yahoo mà không bị gửi kèm theo bản dịch gốc. Đồng thời bạn có thể ngừng dịch bất cứ khi nào bạn muốn.


Yêu cầu hệ thống:

  • Ít nhất 750MHz Intel hoặc AMD CPU.
  • 256 MB hoặc cao hơn.
  • Yahoo Messenger
2,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 776
  • Lượt tải: 764
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về