Y! Multi Messenger 8.x and 9.x Chat nhiều nick Yahoo cùng lúc

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 165 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43 KB
  • Lượt xem: 1.249.833
  • Lượt tải: 1.249.467
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP
Giới thiệu

Y! Multi Messenger 8.x and 9.x cho phép bạn mở nhiều chương trình chat Yahoo cùng lúc, bạn có thể chat nhiều nick thoải mái với phiên bản yahoo 8.x và 9.x ...

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.