Cobra Check Mail

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 265,2 KB
  • Lượt xem: 365
  • Lượt tải: 352
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Cobra Check Mail là công cụ dùng để thông báo, xem và xóa email trực tiếp từ máy chủ mail của bạn trước khi tải về.

Cobra Check Mail

Tính năng:

• Hỗ trợ nhiều tài khoản POP3.

• Hỗ trợ bảo vệ các máy chủ sử dụng SSL.

• Hoạt động với hotmail, windows live, google/gmail.

• Hoạt động với mọi bộ cung cấp mail POP3.

• Kiểm tra thư trước khi tải về.

• Dễ sử dụng và cài đặt.

• Giúp tránh virus email, thư spam và thư rác.

• Chạy tập tin âm thanh WAV khi có thư mới.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.