Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18.0004

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 7 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.18.0004
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 58,6 MB
 • Lượt xem: 28.121
 • Lượt tải: 27.892
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP / Windows Vista
Giới thiệu

Driver hỗ trợ:

* Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Professional Series
* Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
* Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
* Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
* Creative Sound Blaster X-Fi Platinum
* Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty
* Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro
* Creative Sound Blaster X-Fi

Liên kết tải về