Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18.0004

Tải về

4 (7) Creative Miễn phí 28.060 Dung lượng: 58,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP / Windows Vista

Driver hỗ trợ:

* Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Professional Series
* Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
* Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
* Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
* Creative Sound Blaster X-Fi Platinum
* Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty
* Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro
* Creative Sound Blaster X-Fi

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.18.0004
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 58,6 MB
  • Lượt xem: 28.326
  • Lượt tải: 28.060
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Windows Vista