Crossword Puzzle

Tải về
4 (3) Novel Games Limited Miễn phí 8.684 Dung lượng: 343 KB Ngày: Yêu cầu: Windows
Crossword Puzzle là một trò chơi đố ô chữ mà bạn cần phải điền vào tất cả các khối. Trò chơi này giúp người học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cải thiện đáng kể vốn từ vựng của mình. Ô chữ giúp người học nhớ lại những từ đã học và thậm chí tạo cơ hội để người học học luôn từ mà mình chưa biết khi gặp phải trong ô chữ.
4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 343 KB
  • Lượt xem: 9.246
  • Lượt tải: 8.684
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế