CT Attrib Lite

Tải về
3 (1) Camtech 2000 Miễn phí 1.778 Dung lượng: 120,8 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT

Tiện ích CT Attrib của Camtech cho phép bạn có thể ẩn, lấy lại, xóa và thiết lập các thuộc tính System, Read Only, Hidden và Archive của các thư mục và file. Chương trình cho phép xóa toàn bộ các thư mục và nội dung của chúng tại một thời điểm nào đó hoặc các thiết lập thuộc tính của một số file. Đây là một chương trình rất hữu dụng cho việc thay đổi biểu tượng hệ thống. Bạn có thể sử dụng nó để thay đổi ngày tạo, ngày thay đổi gần nhất và lần truy cập gần nhất. Chương trình cũng giúp bạn bảo vệ các thư mục bằng mật khẩu và được ẩn để chỉ có thể nhìn thấy khi sử dụng chương trình. Removes/restore tùy chọn 'Show All Files' trong Windows Explorer và đặt chức năng điều khiển đó trong CT Attrib để các tùy chọn về thư mục của Windows chỉ có thể được thiết lập từ bên trong chương trình cho mục đích bảo mật an toàn hơn. Mật khẩu được mã hóa và có thể được thay đổi bất cứ thời điểm nào. Hãy kiểm soát toàn bộ việc quản lý và ẩn tất cả các file và thư mục quan trọng của bạn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 120,8 KB
  • Lượt xem: 1.787
  • Lượt tải: 1.778
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: