Disk Medic 3.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 2.367
  • Lượt tải: 2.473
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Disk Medic là chương trình sẽ quét các tập tin hệ thống tạm, tìm các shortcut vô dụng của Menu Start, các tập tin lâu không dùng. Bạn sẽ duyệt qua danh sách và xóa đi những thứ không còn cần thiết. Disk Medic có thể xóa dấu vết duyệt Web, Recent Documents, Start/Run. Hơn nữa, nó còn có thể phục hồi bộ nhớ mà các trình ứng dụng chưa trả lại cho Windows khi đã ngưng hoạt động.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.