Top ứng dụng Tài liệu tải nhiều nhất

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên Phiếu đánh giá phân loại viên chức mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên

Mẫu MS1: Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH Mẫu MS1: Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH Mẫu MS1 ban hành kèm Công văn 3799/BHXH-BT

Mẫu MS1: Danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.212

Mẫu biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật chi bộ Mẫu biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật chi bộ Biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật chi bộ

Mẫu biên bản kiểm phiếu đề nghị thi hành kỷ luật chi bộ

Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên Biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên

Mẫu biên bản kiểm phiếu thi hành kỷ luật Đảng viên

Bộ đề thi học kì I môn Ngữ văn lớp 9 năm 2017-2018 (Có đáp án) Bộ đề thi học kì I môn Ngữ văn lớp 9 năm 2017-2018 (Có đáp án) Đề thi học kì I môn Ngữ văn lớp 9 có bảng ma trận đề thi

Bộ đề thi học kì I môn Ngữ văn lớp 9 năm 2017-2018 (Có đáp án)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động

Nghị quyết 121/NQ-CP Nghị quyết 121/NQ-CP Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nghị quyết 121/NQ-CP

Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH Hướng dẫn điều chỉnh thông tin ghi sai trong sổ BHXH

Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc Mẫu bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc của tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp uỷ

Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01