Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2) Biều mẫu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    5 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 16,7 KB
  • Lượt tải: 5.401
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2) - Biều mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng thanh toán tiền lương dành cho các doanh nghiệp, công ty trong việc tính lương cho cán bộ công nhân viên. 

Bộ, Sở: ………....

Đơn vị: ………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:…….Năm:……….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.