Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 15 đề kiểm tra giữa học kì II lớp 1 môn Toán

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 330,8 KB
  • Lượt xem: 2.023
  • Lượt tải: 822
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 gồm 15 đề, giúp các em học sinh lớp 1 nắm vững kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau.

Đồng thời, đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 1 cho các em học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( 1đ )

20;.....;......; 23;.....;......;......;.....; 28;......;......; 31;.....;......;......;35;......;.......;......;.......;.......;......; 42

Bài 2: Viết số (theo mẫu ) (1 đ)

a) Hai mươi lăm: 25 

Năm mươi:......

Ba mươi hai :.... 

Sáu mươi sáu:...... 

b) 49: bốn chín

55................

21.................

73.................

Bài 3: Đặt tính rồi tính (2đ)

20 + 30

40 + 50

80 – 40

17 – 5

Bài 4: Tính (2đ)

20 + 50 =

70 – 30 =

10 + 20 + 30 =

90 – 30 + 20 =

40 cm + 40 cm =

80 cm – 60cm =

Bài 5: Điền dấu >,<,= ? (2đ)

80......60

70 – 20.......40

50 – 20 ....30

60.......30 + 20

Bài 6: Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông, vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông .(0,5đ)

Đề thi lớp 1Bài 7: Tổ Một làm được 20 lá cờ, tổ Hai làm được 10 lá cờ. Hỏi cả hai tổ làm được tất cả bao nhiêu lá cờ? (1,5đ)

Đề kiểm tra giữa học kì II lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) ⬜ Số liền trước số 13 là 12

b) ⬜ Số liền sau số 21 là 20

c) ⬜ 87 gồm có 8 chục và 7 đơn vị

d) ⬜ 16 < 10 + 5

e) ⬜ Số 25 đọc là “Hai mươi lăm”

g) ⬜ 23 cm + 12 cm = 35 cm

Bài 2. Đặt tính rồi tính

24 + 15

10 + 9

12 – 2

90 – 40

Bài 3. Tính nhẩm

11 + 3 – 4 = …….

15 – 2 + 3 = ………

17 – 5 – 1 = …….

19 – 6 + 6 = ………

30 cm – 20 cm = ……..

12 cm + 6 cm = ……..

Bài 4. Hồng có 16 que tính, Hồng được bạn cho thêm 2 que tính. Hỏi Hồng có bao nhiêu que tính?

 .........................................

.........................................

.........................................

Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 4 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

.........................................

.........................................

.........................................

Bài 6. Hãy viết một số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9.

................

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết