Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 1 Đề kiểm tra Giáo dục công dân

Tải về
  • Đánh giá:
    3 12 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 65 KB
  • Lượt tải: 677
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 1 - Đề kiểm tra Giáo dục công dân

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.

Câu 2: (0,5 điểm): Câu nào trong những câu sau đây là đúng về khả năng sáng tạo của học sinh? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Học sinh học lực yếu không thể có khả năng sáng tạo.
B. Học sinh học lực trung bình không thể có khả năng sáng tạo.
C. Chỉ học sinh có học lực khá, giỏi mới có khả năng sáng tạo.
D. Mọi học sinh đều có khả năng sáng tạo.

Câu 3: (0,5 điểm): Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn Giữ chữ tín là:
A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.
B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng.
C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.
D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn.

Câu 4: (0,5 điểm): Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn)
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
C. Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp.
D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Liên kết tải về