Phổ biến giáo dục pháp luật Kênh giáo dục pháp luật của Bộ Công An

Truy cập

5 (3) Bộ Công an Miễn phí 09 Ngày:

Phổ biến giáo dục pháp luật là kênh thông tin pháp luật chính thống do Bộ Công An phát triển và quản lý. Kênh Phổ biến giáo dục pháp luật sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an.

Phổ biến giáo dục pháp luật
Phổ biến giáo dục pháp luật

Giáo dục pháp luật - dự thảo thông tư của Bộ Công An

Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin về pháp luật thuận lợi, dễ dàng hơn. Kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của nhân dân.

Tại website Phổ biến giáo dục pháp luật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có thể tham gia ý kiến, đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Từ đó góp phần hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự.

Văn bản mới trên kênh Phổ biến giáo dục pháp luật
Văn bản mới trên kênh Phổ biến giáo dục pháp luật

Bên cạnh đó website cũng sẽ cung cấp thông tin kịp thời các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thông tin về các dự án luật, dự thảo pháp lệnh có liên quan cũng sẽ được trưng cầu dân ý cũng như các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn pháp luật nhằm cải cách hành chính của Bộ Công An và Công an địa phương.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 23
  • Lượt tải: 09
  • Ngày:
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm