Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 65/2013/NĐ-CP chính:

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 204 KB
 • Ngày Update: 01/07/2013
 • Lượt Download: 7.194

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 65/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư 170/2015/TT-BTC Thông tư 170/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân

Thông tư 170/2015/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thông tư 188/2016/TT-BTC về phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe Thông tư 188/2016/TT-BTC về phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Thông tư 188/2016/TT-BTC về phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 Sửa đổi, bổ sung năm 2007

Luật phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.353

Quyết định số 1061/QĐ-TTg Quyết định số 1061/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 1061/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí