Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu phiếu làm thêm giờ

Tải về
  • Đánh giá:
    1 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 68,5 KB
  • Lượt tải: 3.842
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ - Mẫu phiếu làm thêm giờ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị:……………
Địa chỉ:……………
Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:.......................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng................năm...............

Ký hiệu chấm công:

NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.............đến giờ:.......................)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ............đến giờ...........)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ................đến giờ...........................)

Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ................đến giờ................................)

 

Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.