Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông

Tải về
  • Đánh giá:
    (2★ | 3 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 180 KB
  • Lượt xem: 1.214
  • Lượt tải: 1.202
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT - Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông

Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông.

Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT

Liên kết tải về