Cách đăng nhập tập huấn taphuan.csdl.edu.vn

Chương trình Tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên
  • 1 Đánh giá

Để tham gia Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên trực tuyến mọi người sẽ phải đăng nhập vào hệ thống taphuan.csdl.edu.vn do Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký môn học theo đúng chuyên môn cần bồi dưỡng. Cũng giống như Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên các năm trước sẽ có 9 mô đun cho 19 môn học theo chương trình học dành cho giáo viên phổ thông.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng nhập Chương trình Tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên trên hệ thống taphuan.csdl.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn đăng nhập Chương trình Tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Các tài khoản đã có trên Hệ thống Tập huấn là các tài khoản đã được tạo hoặc đã được sử dụng trên Hệ thống Tập huấn.

Bước 1:

Truy cập vào trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/, ngay sau đó trên màn hình hệ thống hiển thị như sau:

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Bước 2:

Điền thông tin đăng nhập vào màn hình phía trên:

  • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
  • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn . Bạn có thể sử dụng để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự .
  • Click vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập của bạn nhập đúng thì bạn đăng nhập thành công và bắt đầu sử dụng các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng nhập lại”.
  • Quên mật khẩu: Lấy lại mật khẩu cho tài khoản.

Khi đăng nhập thành công bạn đã có thể đăng ký môn học chuyên môn để tham gia lớp học tập huấn.

Cập nhật: 20/12/2023
  • 42.265 lượt xem