Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Tập huấn GDPT 2020 - taphuan.csdl.edu.vn

Truy cập
 • Đánh giá:
  5 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 7.111
 • Lượt tải: 768
 • Ngày:
Giới thiệu

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên sẽ giúp cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông nắm được các thông tin xoay quanh chương trình phổ thông mới và những thay đổi liên quan kiểm tra, đánh giá học sinh. Người được tập huấn đăng nhập vào hệ thống, rồi đăng ký môn học theo chuyên môn của mình để tham gia bồi dưỡng đại trà. Có 9 mô đun cho 19 môn học của giáo viên phổ thông.

Theo chương trình tập huấn, mỗi giáo viên tiểu học, THCS, THPT và cán bộ quản lý được cấp một tài khoản cố định riêng để tập huấn. Sau khi đăng nhập vào hệ thống taphuan.csdl.edu.vn người dùng sẽ đăng ký môn học theo chuyên môn của mình để tham gia bồi dưỡng đại trà. Có 9 mô đun cho 19 môn học của giáo viên phổ thông.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

9 Mô đun trong Chương trình GDPT 2018

 • Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018.
 • Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
 • Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Chương trình GDPT 2018 bắt đầu áp dụng từ năm học 2020 - 2021 cho lớp 1. Còn từ năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 với lớp 3, 7 và 10; năm học 2023 - 2024 với lớp 4, 8, 11; năm học 2024 - 2025 với lớp 9 và 12.

Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Các tài khoản đã có trên Hệ thống Tập huấn là các tài khoản đã được tạo hoặc đã được sử dụng trên Hệ thống Tập huấn.

Bước 1

Truy cập vào trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Bước 2:

Điền thông tin đăng nhập vào màn hình phía trên.

Trong đó

 • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn . Bạn có thể sử dụng
  để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự .
 • Click vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Nếu thông tin đăng
  nhập của bạn nhập đúng thì bạn đăng nhập thành công và bắt đầu sử dụng
  các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ
  thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng nhập
  lại”.
 • Quên mật khẩu: Lấy lại mật khẩu cho tài khoản
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: