Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Tập huấn GDPT 2018 - taphuan.csdl.edu.vn

Truy cập

3,9 (35) Viettel Miễn phí 34.088 Ngày:

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên 2023 sẽ bồi dưỡng Giáo viên phổ thông và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Toàn bộ chương trình tập huấn giáo viên 2023 sẽ tập trung xoay quanh các thông tin về chương trình phổ thông mới cùng các thay đổi liên quan đến đánh giá, kiểm tra học sinh.

Theo đó mỗi đợt tập huấn sẽ lựa chọn một nhóm giáo viên nhất định để đào tạo chuyên sâu và tiếp tục phổ biến theo sở giáo dục. Năm học 2023/2024 sẽ có thêm một số bộ sách mới của cả 3 bộ sách mới nên số đợt tập huấn sẽ tăng lên để hoàn thiện kiến thức cho các bộ sách mới được bổ sung.

Đặc biệt Module 9 là module tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, kỹ năng của nhà giáo thì giáo viên cần có thời gian nhất định để học. Các bài tập tự học sẽ có rất nhiều kiến thức thông qua các video giảng dạy nên thầy cô giáo phải xem kỹ đáp ứng đúng với thời gian bồi dưỡng theo quy định.

Sau mỗi mô đun các thầy cô sẽ phải thực hiện làm bài tập để hoàn thành module đó để đủ điều kiện hoàn thành đợt tập huấn. Bên cạnh các đợt tập huấn vào hè thì vẫn sẽ có các đợt tập huấn khác nhau vào các thời điểm trong năm học. Chính vì vậy nên thời gian học sẽ gây khó khăn cho giáo viên khi có số tiết dạy nhiều tài trường. Tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét để có quyết định số mô đun cần hoàn thành trong mỗi năm học để thầy cô giáo chủ động hơn.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Để tham gia Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên trực tuyến mọi người sẽ phải đăng nhập vào hệ thống tập huấn giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký môn học theo đúng chuyên môn cần bồi dưỡng. Cũng giống như Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên các năm trước sẽ có 9 mô đun cho 19 môn học theo chương trình học dành cho giáo viên phổ thông. Theo chương trình tập huấn, mỗi giáo viên tiểu học, THCS, THPT và cán bộ quản lý được cấp một tài khoản cố định riêng để tập huấn.

Trong Chương trình GDPT 2023, thì sẽ tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 với hai bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống và Chân Trời Sáng Tạo. Tại đây, cung cấp cho các giao viên những thông tin như: Phiên bản điện tử SGK, SGV, Tài liệu tập huấn giáo viên sử dụng SGK, Slide báo cáo tập huấn giáo viên sử dụng SGK, Các video giới thiệu SGK, video tiết dạy minh họa.

Chương trình GDPT 2018 bắt đầu áp dụng từ năm học 2020 - 2021 cho lớp 1. Còn từ năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 với lớp 3, 7 và 10; năm học 2023 - 2024 với lớp 4, 8, 11; năm học 2024 - 2025 với lớp 9 và 12.

Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Các tài khoản đã có trên Hệ thống Tập huấn là các tài khoản đã được tạo hoặc đã được sử dụng trên Hệ thống Tập huấn.

Bước 1

Truy cập vào trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Bước 2:

Điền thông tin đăng nhập vào màn hình phía trên.

Trong đó

 • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn . Bạn có thể sử dụng
  để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự .
 • Click vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Nếu thông tin đăng
  nhập của bạn nhập đúng thì bạn đăng nhập thành công và bắt đầu sử dụng
  các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ
  thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng nhập
  lại”.
 • Quên mật khẩu: Lấy lại mật khẩu cho tài khoản

Cách thay đổi thông tin tài khoản taphuan.csdl.edu.vn

Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, học viên phải cập nhật thông tin cơ bản của mình trên hệ thống.

Hồ sơ cá nhân
Hồ sơ cá nhân

Cập nhật thông tin và các trường trong hồ sơ bao gồm:

 • Mã giáo viên (Nếu có): Đây là trường không bắt buộc, giáo viên có thể cập nhật mã (nếu có)
 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Dân tộc
 • Ngày sinh
 • Thư điện tử
 • Số điện thoại
 • Đơn vị
 • Trình độ chuyên môn/ Chuyên ngành đào tạo
 • Kinh nghiệm giảng dạy

Nhấn Lưu để lưu các thông tin vừa cập nhật.

Lưu ý: Kiểm tra lại một lần trước khi ấn Hoàn thành, để chắc chắn các thông tin là chính xác, vì đó là cơ sở để Học viên được xếp vào các chương trình đào tạo phù hợp.

Cập nhật ảnh đại diện tài khoản Tập Huấn

Bước 1:

Nhấn chọn vào tên của mình trên góc phải màn hình sau đó chọn Tài khoản.

Bước 2:

Chọn Hình đại diện trên menu chọn biểu tượng Hình đại diện.

Thay đổi hình đại diện
Thay đổi hình đại diện

Bước 3:

Sau đó nhấn Cập nhật để chọn ảnh từ máy tính.

Cập nhật thay đổi
Cập nhật thay đổi

Bước 4:

Tiếp theo nhấn Lưu để hoàn thành việc tải ảnh đại diện từ máy tính lên.

Lưu
Lưu thay đổi ảnh đại diện

Thay đổi mật khẩu tài khoản Tập Huấn:

Bước 1: Trước tiên, các thầy/cô cần phải truy cập Hồ sơ cá nhân, sau đó lựa chọn mục Thay đổi mật khẩu.

Bước 2: Trong giao diện mục Thay đổi mật khẩu, hãy nhập đầy đủ thông tin vào các mục: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu. Rồi nhấn vào nút Cập nhật.

Bước 3: Ngay lập tức, hệ thống sẽ cập nhật mới khẩu mới tài khoản Tập Huấn cho bạn.

Danh sách 9 Mô Đun bồi dưỡng theo Chương trình GDPT 2018

Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018” gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học;

5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

3. Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

4. Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” 3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

3. Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học” gồm 3 nội dung:

1. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học/THCS/THPT (lồng ghép vào môn học/hoạt động giáo dục);

3. Xây dựng kênh thông tin về tư vấn hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 6 “Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT; vai trò của giáo viên, học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng và quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường, lớp học xây dựng niềm tin cho mọi học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi đó;

3. Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Mô đun 7 “Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường tiểu học; vai trò của giáo viên;

2. Các nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường trong trường tiểu học/THCS/THPT;

3. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử và an toàn học đường trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT.

3,9 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 414.751
 • Lượt tải: 34.088
 • Ngày:
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm