Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Tập huấn GDPT 2018

Truy cập
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 3.351
 • Lượt tải: 406
 • Ngày:
Giới thiệu

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên là nơi giáo viên tập huấn chương trình GDPT 2018 mới. Người được tập huấn đăng nhập vào hệ thống, rồi đăng ký môn học theo chuyên môn của mình để tham gia bồi dưỡng đại trà. Có 9 mô đun cho 19 môn học của giáo viên phổ thông.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Danh sách 9 Mô đun trong Chương trình GDPT 2018

 • Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018.
 • Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
 • Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Chương trình GDPT 2018 bắt đầu áp dụng từ năm học 2020 - 2021 cho lớp 1. Còn từ năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 với lớp 3, 7 và 10; năm học 2023 - 2024 với lớp 4, 8, 11; năm học 2024 - 2025 với lớp 9 và 12.

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo