Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên Tập huấn GDPT 2018 - taphuan.csdl.edu.vn

Truy cập
3 (2) Viettel Miễn phí 2.293 Ngày:

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên 2021 sẽ bồi dưỡng Giáo viên phổ thông và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Toàn bộ chương trình tập huấn giáo viên 2021 sẽ tập trung xoay quanh các thông tin về chương trình phổ thông mới cùng các thay đổi liên quan đến đánh giá, kiểm tra học sinh.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Để tham gia Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên trực tuyến mọi người sẽ phải đăng nhập vào hệ thống tập huấn giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký môn học theo đúng chuyên môn cần bồi dưỡng. Cũng giống như Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên các năm trước sẽ có 9 mô đun cho 19 môn học theo chương trình học dành cho giáo viên phổ thông. Theo chương trình tập huấn, mỗi giáo viên tiểu học, THCS, THPT và cán bộ quản lý được cấp một tài khoản cố định riêng để tập huấn.

Trong Chương trình GDPT 2021, lớp 6 sẽ có một số môn học và hoạt động giáo dục lần đầu xuất hiện. Đó là hai môn tích hợp Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên, cùng Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Để tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục này hiệu quả, Bộ GDĐT đưa ra một số hướng dẫn cho các nhà trường triển khai thực hiện.

9 Mô đun trong Chương trình GDPT 2021

 • Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2021.
 • Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
 • Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học.
 • Mô đun 6: Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT.
 • Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Chương trình GDPT 2018 bắt đầu áp dụng từ năm học 2020 - 2021 cho lớp 1. Còn từ năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 với lớp 3, 7 và 10; năm học 2023 - 2024 với lớp 4, 8, 11; năm học 2024 - 2025 với lớp 9 và 12.

Cách đăng nhập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên

Các tài khoản đã có trên Hệ thống Tập huấn là các tài khoản đã được tạo hoặc đã được sử dụng trên Hệ thống Tập huấn.

Bước 1

Truy cập vào trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/.

Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên
Đăng nhập hệ thống bồi dưỡng giáo viên

Bước 2:

Điền thông tin đăng nhập vào màn hình phía trên.

Trong đó

 • Tài khoản: Địa chỉ email của bạn.
 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn trên hệ thống Tập huấn . Bạn có thể sử dụng
  để hiển thị thông tin mật khẩu tường minh thay vì các ký tự .
 • Click vào nút Đăng nhập để truy cập vào hệ thống. Nếu thông tin đăng
  nhập của bạn nhập đúng thì bạn đăng nhập thành công và bắt đầu sử dụng
  các chức năng của hệ thống. Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ
  thống sẽ báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không khớp, vui lòng nhập
  lại”.
 • Quên mật khẩu: Lấy lại mật khẩu cho tài khoản

Cách thay đổi thông tin tài khoản taphuan.csdl.edu.vn

Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, học viên phải cập nhật thông tin cơ bản của mình trên hệ thống.

Hồ sơ cá nhân
Hồ sơ cá nhân

Cập nhật thông tin và các trường trong hồ sơ bao gồm:

 • Mã giáo viên (Nếu có): Đây là trường không bắt buộc, giáo viên có thể cập nhật mã (nếu có)
 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Dân tộc
 • Ngày sinh
 • Thư điện tử
 • Số điện thoại
 • Đơn vị
 • Trình độ chuyên môn/ Chuyên ngành đào tạo
 • Kinh nghiệm giảng dạy

Nhấn Lưu để lưu các thông tin vừa cập nhật.

Cập nhật ảnh đại diện tài khoản Tập Huấn

Bước 1:

Nhấn chọn vào tên của mình trên góc phải màn hình sau đó chọn Tài khoản.

Bước 2:

Chọn Hình đại diện trên menu chọn biểu tượng Hình đại diện.

Thay đổi hình đại diện
Thay đổi hình đại diện

Bước 3:

Sau đó nhấn Cập nhật để chọn ảnh từ máy tính.

Cập nhật thay đổi
Cập nhật thay đổi

Bước 4:

Tiếp theo nhấn Lưu để hoàn thành việc tải ảnh đại diện từ máy tính lên.

Lưu
Lưu thay đổi ảnh đại diện
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 31.602
 • Lượt tải: 2.293
 • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm