Domino Go for PlayBook Chơi domino trên PlayBook

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 1.006 KB
  • Lượt xem: 524
  • Lượt tải: 511
  • Ngày:
  • Yêu cầu: PlayBook 1.0.0 or higher
Giới thiệu

Cùng tham gia trò chơi kinh điển mang tên Domino trên tablet BlackBerry - Domino Go for PlayBook.

Nhiệm vụ của người chơi là xếp domino để vượt qua từng vòng thi.

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: