Android SDK dự phòng

Tải xuống Android SDK dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Android SDK dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Android SDK chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
 • AMPPS
 • AMPPS là phầm mềm được sử dụng để hỗ trợ quá trình thực hiện bộ cài tự động Apache, Mysql, PHP, Perl, Python và Softaculous trên máy tính.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GridinSoft Notepad
 • GridinSoft Notepad được thiết kế nhằm cung cấp hệ thống chức năng hiệu quả đáp ứng hầu hết các yêu cầu cần thiết cho việc xử lý văn bản.
 • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
 • SQLWave Công cụ quản lý dữ liệu SQL
 • SQLWave là công cụ giao diện đồ họa mạnh mẽ cho MySQL Client, được thiết kế nhằm tự động hóa và đơn giản hóa quá trình phát triển cơ sở dữ liệu.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • IntelliJ IDEA Môi trường phát triển tích hợp cho Java
 • IntelliJ IDEA là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được viết bằng Java để phát triển phần mềm máy tính, có sẵn dưới dạng phiên bản cộng đồng và một phiên bản thương mại độc quyền.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Database