Android SDK dự phòng

Tải xuống Android SDK dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Android SDK dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Android SDK chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ HTMLRunExe

🖼️
 • Phát hành: Andre V de Souza
 • HTMLRunExe giúp tạo file thực thi exe cho toàn bộ file HTML mà bạn có. Trước khi tạo bạn có nhiều lựa cho việc hiển thị sau khi chuyển đổi như có bật Script, ảnh động, nhạc hay không.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.221

🖼️ Postman 7.2 Tiện ích hỗ trợ phát triển API miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Postdot Technologies
 • Postman 7.2.2 là nền tảng API hoàn hảo, cho phép người dùng xây dựng, thử nghiệm và tạo tài liệu cho giao diện lập trình ứng dụng với tốc độ nhanh chóng hơn.
 • windows Version: 7.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 889

🖼️ SQLyog (64 bit) 11.5 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Phát hành: Webyog Softworks
 • SQLyog là phần mềm cung cấp hai công cụ phổ biến là: MySQL Manager và MySQL Admin, giúp người dùng kết nối đến các tính của MySQL năng như: MySQL Query Browser, phpMyAdmin, và các máy chạm MySQL Front Ends, MySQL Client với một gian diện trực quan duy nh
 • windows Version: 11.5.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.848

🖼️ Longsoft Calc++

🖼️
 • Phát hành: Longsoft
 • Longsoft Calc + + là một chương trình tiện dụng được thiết kế để giúp bạn đánh giá biểu thức trong cú pháp của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như C + +, Assembler, Pascal.
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 716

🖼️ Scratch 3.23 Phần mềm lập trình dành cho trẻ em

🖼️
 • Phát hành: MIT Media Lab
 • Scratch - được phát triển bởi MIT Media Lab - là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên, được cung cấp miễn phí.
 • windows Version: 3.23.1
 • Đánh giá: 510
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 281.529
Xem thêm Database