AngelFTP 2.2.1.0

Link Download AngelFTP chính:

🖼️ Netgate Data Backup

🖼️
 • Phát hành: NetGate Technologies
 • Netgate Data Backup 2.0.195 là một công cụ hiệu quả để sao lưu các tập tin, hình ảnh, âm nhạc và bất kỳ dữ liệu quan trọng trên máy tính. Với Netgate Data Backup, bạn thậm chí có thể sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL / PHP từ trang web hoặc blog của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 429

🖼️ MagicArchiver 1.0 Quản lý tập tin lưu trữ

🖼️
 • Phát hành: Power Software
 • MagicArchiver là một giải pháp phần mềm hiệu quả và đáng tin cậy được phát triển để giúp bạn dễ dàng làm việc với các tập tin được nén bằng cách tạo ra file lưu trữ mới và giải nén một số mục cụ thể hoặc toàn bộ nội dung.
 • windows Version: 1.0

🖼️ Zipfocus 6.5 Phần mềm giải nén, nén, khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Cathonian Software
 • Zipfocus là tiện ích nhỏ, portable, có khả năng nén và giải nén phù hợp cho mục đích sử dụng đơn giản và khôi phục từ việc sao lưu dữ liệu.
 • windows Version: 6.5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.189

🖼️ EZ Backup Outlook Pro 6.4 Sao lưu nội dung Microsoft Outlook

🖼️
 • Phát hành: RinjaniSoft
 • Đúng như tên gọi, EZ Outlook Backup Pro là một tiện ích rất hay dùng để sao lưu lại tất cả nội dung của chương trình quản lý thư tín Microsoft Outlook.
 • windows Version: 6.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.188

🖼️ Empty Folder Cleaner ActiveX Tìm kiếm và xóa bỏ những folder trống

🖼️
 • Phát hành: WinLib
 • Empty Folder Cleaner ActiveX là trình điều khiển dll được dùng để tìm kiếm và xóa bỏ những folder trống trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.013
Xem thêm Nén - Giải nén