iOS 13 13.6

🖼️ BoxTone

🖼️
 • Phát hành: BoxTone
 • BoxTone là phần mềm theo dõi, quản trị và hỗ trợ BlackBerry, iPhone/iPad, Google Android và Windows Mobile.
 • ios
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

🖼️ Group Contacts cho iOS 2.9 Quản lý danh bạ theo nhóm trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Qbix
 • Group Contacts for iOS là công cụ tối ưu và đơn giản để quản lý, tổ chức và nhóm danh bạ iPhone/iPad miễn phí.
 • ios Version: 2.9.1

🖼️ VNPT Update Contacts cho iOS 1.7 Ứng dụng đổi mã vùng điện thoại cố định

🖼️
 • Phát hành: VNPT Corporation
 • Đợt chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định cuối cùng sẽ được VNPT thực hiện từ 0h ngày 17/06/2017, theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • ios Version: 1.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

🖼️ Battery Life Saver cho iOS 1.2 Ứng dụng kéo dài tuổi thọ pin iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Jude Madox
 • Battery Life Saver for iOS giúp kéo dài tuổi thọ pin tối ưu và là ứng dụng hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.142

🖼️ MobiShield cho iOS 5.1 Quản lý hệ thống iPhone/iPad toàn diện

🖼️
 • Phát hành: Trustmobi
 • MobiShield for iOS là ứng dụng kiểm tra "sức khỏe" toàn diện cho iPhone, iPad và iPod Touch - bao gồm giám sát hệ thống, bộ nhớ, kết nối mạng, tình trạng pin... tất cả trong cùng một chương trình nhỏ gọn chỉ 10 MB.
 • ios Version: 5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 177
Xem thêm Quản lý điện thoại