Báo cáo quỹ phi lợi nhuận

Link Download Báo cáo quỹ phi lợi nhuận chính:

🖼️ Mẫu dành cho lĩnh vực kinh doanh Template PowerPoint cho lĩnh vực kinh doanh

🖼️
 • Phát hành: Thuyết Trình Sáng Tạo
 • PowerPoint đã trở thành một phần không thể thiếu trong những bài thuyết trình quan trọng. Đó là bộ mặt cũng như thể hiện đẳng cấp của người thuyết trình.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.947

🖼️ Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên Template Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu công cụ lập kế hoạch này cho phép sinh viên nhập các bài tập vào một bảng và xem ngày đến hạn trên lịch.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 288

🖼️ Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu Template Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được thiết kế để cung cấp các nhóm tài chính kế toán với một mô hình nào đó để phá vỡ và phân tích sự chuyển động của đồng vốn trong một thời gian nhất định.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314

🖼️ Thông tin gia đình cần thiết Template Thông tin gia đình cần thiết

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này cho phép nhập tất cả các thông tin liên quan của các thành viên trong gia đình ở một nơi để dễ dàng truy cập trong trường hợp khẩn cấp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

🖼️ Danh sách ngày sinh Template Danh sách sinh nhật

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu tiện lợi này giúp theo dõi sinh nhật của bạn bè hoặc những người thân yêu của bạn. Định dạng có điều kiện sẽ cảnh báo cho bạn biết và khi đó bạn thậm chí có thể gửi email ngay từ Excel. Thật tuyệt phải không?
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 444
Xem thêm Mẫu Office