Baraha 10.10.159

Link Download Baraha chính:

🖼️ Anki 2.1 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Nhật

🖼️
 • Phát hành: Damien Elmes
 • Anki 2.1.15 là một phần mềm được thiết kế để giúp bạn ghi nhớ các sự kiện, từ ngữ nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất có thể. Phần mềm học tiếng Nhật Anki miễn phí với tất cả mọi người.
 • windows Version: 2.1.15
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.634

🖼️ Physics Simulations 1.3 Mô phỏng các hiện tượng vật lí

🖼️
 • Phát hành: Bozhidar Stefanov
 • Môn vật lí là một môn khoa học rất gần gũi với đời sống của con người nên việc học tốt môn này sẽ giúp giải thích được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống tự nhiên.
 • windows Version: 1.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.115

🖼️ Multi Maze Mountain

🖼️
 • Phát hành: Onwijs
 • Multi Maze Mountain là chương trình game mini này rất phù hợp với các học sinh giúp các em thuộc bảng cửu chương một cách nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.762

🖼️ MorseRabbit

🖼️
 • Phát hành: Sector-Seven
 • MorseRabbit là một tiện ích nhỏ được thiết kế để giúp bạn học cách đánh và hiểu mã mooc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.055

🖼️ Dr Assignment Article Shuffler 1.0 Sắp xếp vị trí câu trong văn bản

🖼️
 • Phát hành: Dr Assignment
 • Dr Assignment Article Shuffler là một ứng dụng với tính năng chính là hỗ trợ người dùng sắp xếp lại các câu trong một đoạn văn sao cho bài văn của mình trở nên tự nhiên hơn.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 770
Xem thêm Hỗ trợ học tập