Bokeh 2.0.1.494

Link Download Bokeh chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.