Brave cho Mac 0.7.16

Link Download Brave cho Mac chính:
🖼️
  • Camino Trình duyệt mã nguồn mở miễn phí

  • Camino là một trình duyệt web mã nguồn mở được phát triển bởi Mozilla Project với trọng tâm là việc cung cấp những kinh nghiệm có thể tốt nhất cho người sử dụng Mac OS X.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • WhiteHat Aviator cho Mac Trình duyệt web riêng tư

  • WhiteHat Aviator for Mac là một trình duyệt web riêng tư và an toàn mà được xây dựng dựa trên Chromium - một nền tảng mã nguồn mở được sử dụng bởi Google Chrome.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SeaMonkey for Mac Bộ công cụ hỗ trợ trình duyệt web

  • SeaMonkey 2.49.4 - một bộ tổ hợp công cụ cần thiết bao gồm trình duyệt web, eMail, hỗ trợ tạo nhóm và phản hồi khách quan, công cụ chỉnh sửa HTML, tán gẫu IRC và các công cụ phát triển website khác...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web